Tuesday 14 May 2024

Glossari Coneixement del medi

 guerra civil: lluita armada entre bandols de una mateixa nació.

república: organització de l'estat en la qual el cap d'estat es triat per la població

censura: ús de poder per part d'un estat per a controlar la llibertat d'expressió mitjançant la prohibició de material de comunicació que considera ofensiu o perillós 

dictadura: regim polític que per la força o violència concentra el poder en una persona en un grup o organització i oprimeix els drets humans i les llibertats individuals

sufragi universal: el dret a votar de tota la població adulta indepedentment de la seua raça, creències o  condicions socials

democràcia: sistema polític en el qual la soberania resideix en el poble que la exerceix directament amb el vot

transició: període en la història d'Espanya en el qual el país va deixar arrere el regim dictatorial de Francisco Franco

repressió: acte o conjunt d'actes ordinàriament des-d'el poder per contenir, aturar o castigar amb violència actuacions polítiques o socials

drets: principis jurídics, socials o ètics de la llibertat

vaga: interrupció col·lectiva de l'activitat laboral per part dels treballadors amb el fi de reivindicar certes condicions

monarquia parlamentària: forma política de l'estat en la que el rei és el cap de l'estat però els seus actes són refrendats pel govern

No comments:

Post a Comment