Monday 4 March 2024

Unitat 6 - El subjecte. Tipus i estructura. Sintagma nominal

Hello, hello!

El subjecte lèxic sol estar format per un sintagma nominal. Este té com a nucli un substantiu o un pronom. 

 • Subratlla els sintagmes nominals que fan de subjecte i encercla els nuclis. Pot ser hi haja subjectes gramaticals. Desprès, analitza la resta de parts del sintagma nominal (determinants i complements):

 1. Una alumna nova vingué el dilluns. 
 2. L’aigua de Madrid és molt bona.
 3. En Nicolau no vol quatre globus.
 4. Se m'ha perdut aquella novel·la tan divertida que em vares deixar. 
 5. Ma germana viu a Londres.
 6. El dimecres anirem a l'hort.
 7. Ja saps un poc més d'història. 
 8. Això no ha estat bé.
 9. Nosaltres hem fet un projecte de la Edat Mitjana.
 10. El barret seleccionador no mentix mai.

Ací teniu algunes fitxes interactives per practicar:


Bye, bye, butterflies!

No comments:

Post a Comment