Tuesday, 9 November 2021

Creem els nostres cómics

 Hello, hello!

Abans de llençar-nos a crear un cómic, hem de definir alguns elements de la història:


- Títol:

- Lloc(s):

- Personatges:

- Problema:

- Solució:


A continuació hem de crear un GUIÓ. Es a dir, la història escrita.

Després hem d'intentar encaixar la història en unes vinyetes. Triem quantes ens faran falta i fem un "storyboard" amb la descripció de cadascuna.


Finalment, triem la pàgina que farem servir de base per al nostre cómic i dibuixem.

Segur que eixen cómics xulíssims!!!

No comments:

Post a Comment