Wednesday, 11 November 2020

Unitat 2 - Prefixos i sufixos

 Ací teniu alguns jocs per a practicar els continguts de classe.

Prefixos i sufixos

No comments:

Post a comment